Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για 12 μήνες με σκοπό την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο  Γ.Ν.Θήρας. 

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.