Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για την εκτέλεση ανοσοαιματολογικών εξετάσεων αιμοδοσίας, με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες

                                                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για την εκτέλεση ανοσοαιματολογικών εξετάσεων αιμοδοσίας, με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες»

 

1907. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2031 ΜΕ ΑΔΑ Ω1Ω9ΟΡΡ3-ΥΦ2 (1).pdf

 

Πρόσκληση για προμήθεια αντιδραστηρίων για την εκτέλεση εξετάσεων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για το Γ.Ν.Θήρας.docx