ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πρώτων υλών επισιτισμού για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πρώτων υλών επισιτισμού για την κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες»