ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη δικτυακή και τηλεφωνική διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν.Θήρας με τον οικίσκο της κεντρικής πύλης οχημάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη δικτυακή και τηλεφωνική διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν.Θήρας με τον οικίσκο της κεντρικής πύλης οχημάτων»