ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων αντιβιοτικών για ένα έτος για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δίσκων αντιβιοτικών για ένα έτος για το  Γενικό  Νοσοκομείο  Θήρας  με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»