ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων αισθητήρων οξυγόνου των αναισθησιολογικών μηχανημάτων LEON του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων αισθητήρων οξυγόνου των αναισθησιολογικών μηχανημάτων LEON του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών