ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία και υλικά προκειμένου να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο κατά μήκος της διαδρομής που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία και υλικά προκειμένου να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο κατά μήκος της διαδρομής που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών