Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και αντικατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης οχημάτων (cpv: 35120000-1) του Γ.Ν. Θήρας λόγω βλάβης


                                                                                                                                            ΑΔΑ: ΨΒΤΟΟΡΡ3-ΛΕ2

                                                                                                                                                         ΑΔΑΜ: 22PROC011580480

         Αρ.Πρωτ.: 8485/ 10.11.2022

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και αντικατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης οχημάτων (cpv: 35120000-1) του Γ.Ν. Θήρας λόγω βλάβης»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.8478/09.11.22 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμ. Επιστασίας & Γρ.Ιματισμού  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (5.600 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης

Χαμηλότερη Τιμή

10 Νοεμβρίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

17 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στο  Γ.Ν. Θήρας, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

 

 

 1. Υλικά Βασικού Συστήματος .

Μπάρα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων με κοντάρι 6,2Μ

Πίνακας αυτοματισμού

Δύο (2) τεμάχια ασύρματα τηλεχειριστήρια 433 MHZ.

Φωτοκύτταρα ασφαλείας πομποδέκτης .

 1. Εργασία αναδόχου

Η αποξήλωση της παλαιάς μπάρας και η τοποθέτηση της νέας με ό,τι περαιτέρω ρύθμιση χρειαστεί .

 

ΕΓΓΥΗΣΗ :

Κατ΄ ελάχιστο δύο (2) έτη εργοστασιακής εγγύησης.

Πλήρης κάλυψη σε αποθέματα ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

ΔΩΡΕΑΝ  προμήθεια οιωνδήποτε ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση .

 

Σημείωση : Οδοιπορικά έξοδα και τυχόν έξοδα διανυκτέρευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 

 • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
 • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.11.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
 • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 11.00.00.80 (Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών.
 • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
 • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θήρας

 • Καρτεράδος Τ.Κ.84700, Σαντορίνη, Θήρα
 • (+30) 22860 35300
 • (+30) 22860 35459
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Please enable the javascript to submit this form