Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων υλικών (πλαστικές πιπέτες Pasteur 1ml) (cpv: 38437000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες


                                                                                                                                            ΑΔΑ: 9ΗΦΦΟΡΡ3-ΒΚΨ

ΑΔΑM: 22PROC011580451

         Αρ.Πρωτ.: 8484/10.11.2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων υλικών (πλαστικές πιπέτες Pasteur 1ml) (cpv: 38437000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για τρεις μήνες»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.8337/03.11.22 εισήγηση του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης

Χαμηλότερη Τιμή

10 Νοεμβρίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

17 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια δέκα χιλιάδων τεμαχίων (10.000 τμχ) Πλαστικές πιπέττες Pasteur 1ml.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 

  • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
  • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.11.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
  • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (Αντιδραστήρια – Αναλώσιμα Υλικά) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών.
  • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
  • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
  • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θήρας

  • Καρτεράδος Τ.Κ.84700, Σαντορίνη, Θήρα
  • (+30) 22860 35300
  • (+30) 22860 35459
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Please enable the javascript to submit this form