Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια SWAB TESTS

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια SWAB TESTS για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για ένα έτος.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.