Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών λυχνίων

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών λυχνίων για τους χειρουργικούς προβολείς του Γ.Ν.Θήρας

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.