Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) εξεταστικών κρεβατιών

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) εξεταστικών κρεβατιών για το Γ.Ν.Θήρας.


Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.