ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών δυο μηνών του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών δυο μηνών του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»