ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών»