«Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών (cpv: 5


ΑΔΑ: 9Υ0ΡΟΡΡ3-Ω0Γ

         Αρ.Πρωτ.: 8464/08.11.2022

 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών (cpv: 50710000-5)»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ.8086/24.10.22 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

 

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης

Χαμηλότερη Τιμή

 8 Νοεμβρίου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

15 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την σύναψη συμβολαίου ετήσιας συντήρησης των δύο λεβήτων θέρμανσης και του Heatmaster του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης αναλαμβάνει το έργο της Συντήρησης και Ελέγχου  των παρακάτω εξοπλισμού (πίνακας 1)  του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και πιο αναλυτικά:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Ν01: ΔΕΞΙΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ BIOSSOL/BLNS-400 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/2011

  465 KW

OES 350 L

179-460 KW

OERTI

Ν02:ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ BIOSSOL/BLNS-400 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/2011

 465 KW

OES 350 L 

179-460 KW

OERTI

Ν03

HEATMASTER

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

60N/2016

 63 KW

GXTECH G25 Max

 

 

                                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Α. Την ετήσια συντήρηση και  έλεγχο των δύο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός Heatmaster  του Γ.Ν. Θήρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή καθώς και τις υποδείξεις του τεχνικού προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

     Η συντήρηση θα πραγματοποιείται μια φορά ανά εξάμηνο. Επιπλέον ο έλεγχος και η διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων ανά μήνα,  θα διενεργείται από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Β. Την άμεση ανταπόκριση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε περίπτωση κρίσιμων βλαβών. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση άμεσης διάθεσης βασικών ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσιμων βλαβών.

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΛΕΒΗΤΩΝ

    ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ HEATMASTER

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)
 • Άνοιγμα Καυστήρα
 • Έλεγχος και καθαρισμός ακίδων.
 • Καθαρισμός φωτοκυττάρων.
 • Καθαρισμός διασκορπιστήρων.
 • Έλεγχος, καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ (Αν είναι απλά του εμπορίου και όχι ειδικά).
 • Καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου.
 • Καθαρισμός φτερωτής ανεμιστήρων καθώς και των τάμπερ εισροής αέρα.
 • Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων καυστήρων.
 • Ρυθμίσεις, μετρήσεις και έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων για ΠΕΡΠΑ..

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ
 • Άνοιγμα των θυρίδων καθαρισμού και καθαρισμός του χώρου καύσης.
 • Καθαρισμός των αυλοσωλήνων και καπνοθαλάμου.
 • Καθαρισμός οριζοντίου τμήματος καμινάδας.
 • Έλεγχος των πυριμάχων στις πόρτες.
 • Έλεγχος υαλόκορδόνων.
 • Έλεγχος ελατηρίων (στροβιληστήρων).
 • Έλεγχος υδροστατών λειτουργίας και ασφάλειας..
 • Έλεγχος διαρροών καυσαερίων-καύσιμου.

 

Καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα καταγραφή εργασιών αλλά περιλαμβάνεται είτε στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή είτε απαιτείται για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού.

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μία φορά ανά έξη μήνες, κατόπιν συνεννοήσεως  με την Τεχνική Υπηρεσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα συμφωνείται εκ των προτέρων μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Για την εκτέλεση των παραπάνω αναφερόμενων ελέγχων και μετρήσεων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα χρησιμοποιήσει  πιστοποιημένα και διακριβωμένα όργανα μέτρησης.

Το κόστος των αναλώσιμων υλικών  εξαρτημάτων είδη καθαρισμού καθώς και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται στο πλαίσιο των συντηρήσεων και αποκατάστασης δυσλειτουργιών περιλαμβάνεται στην εν λόγω σύμβαση .

 

 

Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ : Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται για:

Την άμεση ανταπόκριση ειδικευμένων τεχνικών για υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών του εξοπλισμού είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση συστατικών μερών, μονάδων, ανταλλακτικών ή τμημάτων, καθώς και για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Γ.Ν.Θήρας για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσίασε ή παρουσιάζει ο εξοπλισμός  αλλά και για τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό την άμεση επίλυση των δυσλειτουργιών  και την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού.

Εάν στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν ανταλλακτικά και εργασίες εγκατάστασης αυτών και επιπλέον η βλάβη δεν είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης, τότε η δαπάνη των ανταλλακτικών και της πρόσθετης εργασίας  θα βαρύνει πρόσθετα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ύστερα από σχετική ανάλυση και προέγκριση της προκύπτουσας δαπάνης. Σε περίπτωση βλαβών οι οποίες συμβαίνουν λόγω πλημμελούς συντήρησης η αποκατάσταση θα πραγματοποιείται  χωρίς επιπλέον αμοιβή (εργασία & ανταλλακτικά ) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ο χρόνος ανταπόκρισης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε περίπτωση κρίσιμων βλαβών του συγκεκριμένου εξοπλισμού ορίζεται εντός είκοσι  τεσσάρων ωρών από την  ειδοποίηση του.

Σε κάθε περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να δώσει έστω και προσωρινή λύση σε περίπτωση βλάβης που δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Σημείωση: επιβάλλεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να παραδώσει τιμοκατάλογο υπηρεσιών-υλικών αποκατάστασης βλάβης ανά επέμβαση.

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας το απαραίτητο ειδικευμένο αδειοδοτούμενο προσωπικό για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται ύστερα με συνεννόηση με τον υπεύθυνο τεχνικών υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης καθώς επίσης και όλες οι έκτακτες, οι οποίες οφείλονται σε βλάβες, βελτιώσεις και τροποποιήσεις. Επίσης να ελέγχει και διενεργεί μέτρηση καυσαερίων λεβήτων καθώς και να ενημερώνει το σχετικό βιβλίο, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Μετά από κάθε συντήρηση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα καθώς και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης.

 

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ειδοποιεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε ανωμαλία του συστήματος, που εμπίπτει στην αντίληψη της, έστω και αν θεωρείται ακίνδυνη.

 

 1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα πρέπει να περιοριστεί η διέλευση ατόμων από την περιοχή εργασίας των τεχνικών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

 

 1. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται στο καθάρισμα την περισυλλογή και την απομάκρυνση όλων των εργαλείων, μηχανημάτων και υπολλειμάτων των υλικών που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση της εργασίας του, ώστε ο χώρος να παραδοθεί καθαρός και ασφαλής.

 

 1. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, απαγορεύεται ρητώς η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας από άτομα μη αρμόδια, τρίτους ή άτομα που δεν ανήκουν ενεργά στο έμψυχο δυναμικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, εκτός εάν είναι αρμόδια όργανα εντεταλμένα προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη του εξοπλισμού του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης.

 

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε πράξεις τρίτων, σε πράξεις βανδαλισμού ή σε περίπτωση παραβίασης της εγκατάστασης.

 

 1. Σε περίπτωση που ο τεχνικός του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκαλέσει βλάβη από αμέλειά του, οφείλει να την αποκαταστήσει πλήρως και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα  επιβαρυνθεί με επιπλέον χρέωση.

 

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την υγιεινή του προσωπικού του, καθώς και να τους προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο για την εργασία εξοπλισμό ατομικής ασφαλείας όπως όπως κράνος, γάντια, υποδήματα ασφαλείας κτλ. Σε περίπτωση ατυχήματος η ευθύνη βαραίνει

      αποκλειστικά και μόνον τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

 

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τηρεί και να εφαρμόζει πλήρως τα πρότυπα ποιότητας που αναπτύσσει και εφαρμόζει η Διοίκηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και πιο συγκεκριμένα τα σχετικά πρότυπα για Διοίκηση Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγιεινής και  Ασφάλειας στην εργασία και Διαχείρισης Ασφάλειας       Πληροφοριών. Σε περίπτωση που δε εφαρμόζεται κάτι από τα συμφωνηθέντα, όργανο  εντεταλμένο από τη Διοίκηση προβαίνει σε υπενθύμιση των συμβατικών υποχρεώσεων και σε περίπτωση μη συμμορφώσεων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  διατηρεί το νόμιμο  δικαίωμα όπως προβεί σε καταγγελία της σύμβασης.

 

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από τα αρμόδια όργανα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες της και να υποβάλλει προτάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών καθώς και για την επίλυση τυχών δυσλειτουργιών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 

 • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
 • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax: 2286035459 έως τις 15.11.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
 • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.29.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών.
 • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
 • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 • Home
 • Νέα - Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις
 • «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την σύναψη συμβάσης με εταιρεία με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δυο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες και ενός heatmaster του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μέσω της διαδικασίας της συλλογής προσφορών (cpv: 5

Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θήρας

 • Καρτεράδος Τ.Κ.84700, Σαντορίνη, Θήρα
 • (+30) 22860 35300
 • (+30) 22860 35459
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Please enable the javascript to submit this form