Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ιμαντών, προφίλτρων και σακοφίλτρων για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες του Γ.Ν. Θήρας


                       

          ΑΔΑ: 9787ΟΡΡ3-Ω93

         Αρ.Πρωτ.: 7044/31.08.2022

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια ιμαντών, προφίλτρων και σακοφίλτρων για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6788/22.08.22 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( 4.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

31 Αυγούστου 2022

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ανοιχτές προσφορές στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και στο fax: 2286035459

13 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίτη

13:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ιμαντών, προφίλτρων και σακοφίλτρων για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες του Γ.Ν. Θήρας όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

 

Ιμάντες και ιμάντες fun:

ΤΕΜΑΧΙΑ

IMANTEΣ FAN

4

 ΙΜΑΝΤΕΣ L1-A54 -1375

4

 ΙΜΑΝΤΕΣ L1-A82 13Χ2081 L1 2083

4

 ΙΜΑΝΤΕΣ L1 - A42 1075

12

 ΙΜΑΝΤΕΣ LI - A36 914

 

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

8

SPA 1307 LW a51-1300

3

SPA 850 LW A33

4

SPA 1207 LW A48-1220

12

SPA 1157  LW A46

10

SPA 1120 LW A44,1-1120

4

SPA 1257 LW A49,2

3

SPA 1250 LW A49,2

3

SPA 900 LW A35,0 889

3

SPA 1207 LP A 48

8

SPA 1060 LW A 42,3

4

SPA 1307 LPL A51,2

3

SPA 1400 LW A 55,1

3

SPA 1600 LW A 63

3

SPA 1357 LW A 53

3

SPA 1500 LW A 59,1

 

Σακόφιλτρα:

ΤΕΜΑΧΙΑ

                       ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

24

59Χ49 8 ΣΑΚΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 2,5cm F9

16

59X59 10 ΣΑΚΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 2,5cm F9

16

59Χ29 5 ΣΑΚΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 2,50cm F9

6

49Χ29 8 ΣΑΚΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 2,5cm F9

8

49Χ29 5 ΣΑΚΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 2,5cm F9

 

Πρόφιλτρα:

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

40

59Χ49 ΠΑΧΟΣ 5cm

20

59Χ59 ΠΑΧΟΣ 5cm

28

59Χ29 ΠΑΧΟΣ 5cm

16

49Χ29 ΠΑΧΟΣ 5cm

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

 

  • Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
  • Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο fax: 2286035459 έως τις 13.09.22  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13:00.
  • Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.29.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
  • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
  • Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
  • Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θήρας

  • Καρτεράδος Τ.Κ.84700, Σαντορίνη, Θήρα
  • (+30) 22860 35300
  • (+30) 22860 35459
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Please enable the javascript to submit this form