Skip to main content

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γ.Ν. Θήρας».


«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας και Αυτόματης Χλωρίωσης νερού στο κεντρικό δίκτυο παροχής ύδατος του Γ.Ν. Θήρας».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 30-07-2019 ημέρα Τρίτη έως και τις 23-08-2019 ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , ( http:www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θήρας.

ΕΣΗΔΗΣ Μοναδικός Κωδικός: 19DIAB000005548