ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΤΟΧΟΥ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΤΟΧΟΥ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ »