ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση γεννήτριας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου στο Νοσοκομείο.

Πρόκειται για σύγχρονη, εναλλακτική και αποτελεσματική λύση στην παροχή ιατρικού οξυγόνου, που προφέρει μεγάλη εξοικονόμηση αλλά και αυτονομία. Χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής και συγκεντρώνει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο παροχής οξυγόνου.

Η απόκτηση ενός τόσο σημαντικού μηχανήματος  είναι υψίστης σημασίας τόσο για το  Γ.Ν. Θήρας, όσο και για τους κατοίκους και επισκέπτες της Σαντορίνης, καθώς σε αντίξοες συνθήκες που συμβαίνουν σε νησιωτικές περιοχές δεν θα αναστέλλεται η εύρυθμη λειτουργία του Nοσοκομείου. 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας