Δελτίο Τύπου σχετικά με το επίδομα στέγασης των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το επίδομα στέγασης των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.