ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/12/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι στις 2/12/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον χώρο του Γ.Ν. Θήρας μεταξύ της Διοίκησης και των νεφροπαθών του νησιού μας, οι οποίοι έλαβαν αναλυτική ενημέρωση σχετικά με:

  1. Την κατάσταση του Νεφρολογικού Τμήματος
  2. Το προσωπικό του τμήματος αυτού
  3. Τις εκτιμήσεις και προσδοκίες μας για τη λειτουργία του.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, επί του παρόντος αρκούμαστε στα ανωτέρω,  διαβεβαιώνοντας κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχουμε προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.