Δελτιο Τύπου

Το Γ.Ν. Θήρας σεβόμενο την οδηγία GDPR αλλά περισσότερο τη δεκατετράχρονη ψυχούλα που έφυγε δεν θα προβεί σε καμία σχετική ανακοίνωση. Τηρείται κάθε νόμιμη διαδικασία!