Ανακόνωση ΓΝΘ σχετικά με τον Κορωνοϊό (Covid-19)

 Το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας , ανακοινώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου Κορωνοϊού (Covid-19) ,σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) του Υπουργείου Υγείας και της 2ΔΥΠΕ.

 Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΓΝΘ μαζί με την ομάδα συντονισμού, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και είναι σε συνεργασία με τα νοσοκομεία αναφοράς και τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας , για τη αποτροπή της διασποράς του Κορωνοϊού (Covid-19)