ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 62-72 του ν. 4368/2016, η νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας είναι δημόσιου χαρακτήρα και ανήκει στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. η οποία είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης.

Η αναληθής δήλωση προσωπικών στοιχείων ( Ονοματεπώνυμου , ΑΜΚΑ, κλπ ) είτε από εισερχόμενο ασθενή είτε από συνοδό του με απώτερο στόχο την αποφυγή πληρωμής  των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι παράνομη.

Με αφορμή συγκεκριμένη καταγγελία που μας απασχόλησε, γνωστοποιείται ότι δίδονται ανάλογες οδηγίες στο προσωπικό για την ταυτοποίηση των προσερχόμενων στο Νοσοκομείο μας. Η ενδεχόμενη μη συμμόρφωση έχει ως συνέπεια το περιστατικό να αναφέρεται στην Εισαγγελική Αρχή.