Δελτίο Τύπου - Συνέυντευξη Τύπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.), θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στον χώρο υποδοχής του
Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, την Κυριακή 28/01/2018 και ώρα 12:00.

Η συνέντευξη θα είναι ανοιχτή και για τους πολίτες.