ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας»

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας»

«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας»