Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (οξύμετρα, χρονόμετρα, λαρυγγοσκόπια) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.