Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού τροχού για κοπή γύψου.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού τροχού για κοπή γύψου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.