Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δέκα (10) στηθοσκοπίων και πέντε (5) πιεσόμετρων.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια δέκα (10) στηθοσκοπίων και πέντε (5) πιεσόμετρων για το Γ.Ν.Θήρας.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.