Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) φορητών φιαλών οξυγόνου.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια έξι (6) φορητών φιαλών οξυγόνου 3LT για το Γ.Ν.Θήρας.

Τη πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.