Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδιου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου τραπεζιδιου ECG καρδιογράφου και τριών (3) τροχήλατων εργαλειοδοσίας χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών