Συλλογή προσφορών για την προμήθεια μίας (1) βάσης στήριξης δαπέδου.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) βάσης στήριξης δαπέδου για το κολποσκόπιο του οίκου CARL ZEISS Γερμανίας τύπος OPMI 150 FC , για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας.

Για πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.