Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη προμήθεια κλιπ απολίνωσης αγγείων για το Χειρουργείο του Γ.Ν.Θήρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη προμήθεια κλιπ απολίνωσης αγγείων για το Χειρουργείο του Γ.Ν.Θήρας»

 

4764. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ .docx

4764. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ .pdf