Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ταχυσυνδέσμων.

Η ΑΕΜΥ ΑΕ προσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την προμήθεια ταχυσυνδέσμων Ο2 AFNOR σε λήψη ENV 737-6 και ENV 737-6 σε λήψη ARNOR, για τα φορητά μηχανήματα του Γ.Ν.Θήρας που χρειάζονται παροχή οξυγόνου.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.