Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την επισκευή σιντριβανιού

Η ΑΕΜΥ ΑΕ επαναπροσκαλεί σε συλλογή προσφορών για την επισκευή σιντριβανιού που βρίσκεται μπροστά από την κεντρική είσοδο του Γ.Ν.Θήρας»

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.